آیین اختتامیه مدرسه همیار بازیافت سازمان مدیریت پسماند در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ برگزار شد

صبح روز سه شنبه 24 اردیبهشت با حضور مسئولین، معلمین و دانش آموزان دبستان دخترانه استقلال و سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک، آیین اختتامیه مدرسه همیار بازیافت در فرهنگسرای شهر برگزار شد.

شروه کنید به نوشتن و دکمه اینتر را برای جستجو بزنید