بازدید از سایت دفن و پردازش پسماند شهرداری قزوین

07 August 0   0

بازدید ریاست و کارشناسان سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک از سایت دفن و پردازش شهرداری قزوین به اتفاق ریاست محترم کمیسیون خدمات شهری کلانشهر اراک، سرکارخانم محمدی . ۱۲ تیر ۹۷