پیام تبریک ریاست سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک

پیام تبریک ریاست سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک

مراد علی عباسی ریاست سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک ضمن تبریک سال نو به عموم شهروندان بویژه تلاشگران عرصه خدمت ، نارنجی پوشان سخت کوش و کلیه عوامل اجرایی سازمان سالی خوش ،همراه با تندرستی را برای یکایک همکاران آرزو کرد و عنوان کرد: جا دارد از تلاش بی وقفه عوامل اجرایی سازمان مدیریت پسماند که با همت بلند و عزمی راسخ سعی در حفظ پاکیزگی شهر نمودند قدر دانی ویژه ای نمایم که در این ایام و با توجه به دو برابر شدن حجم پسماند در روزهای پایانی سال و مشکلات زیاد در تردد و ترافیک ، کار با کیفیت و نظافتی مثال زدنی را برای شهر و عموم شهروندان به ارمغان آوردن و شهر اراک سال جدید را با چهره زیبا آغاز نمود.

مراد علی عباسی در پایان مجددا از یکایک نیروهای خدوم اجرایی تقدیر و تشکر کرد و برای همه سالی خوش همراه با سلامتی را آرو کرد.