قرعه کشی طرح تفکیک از مبداء پسماند خشک

قرعه کشی طرح تفکیک از مبداء پسماند خشک در مسجد امیرالمومنین واقع در خیابان جهانگیری با حضور امام جماعت و هیات امنی مسجد و کارشناسان سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک