نظافت و شستشوی سطح شهر در ایام پایانی سال

اقدام جهادی عوامل اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک در راستای پاکیزگی و نظافت سطح شهر با توجه به نزدید شدن به ایام نوروز و فصل بهار