بازدید دادستانی ، مرکز بهداشت استان و اداره کل دامپزشکی استان از مرکز دفن پسماند شهر اراک

چهارشنبه 20 دی ، دادستانی شهر اراک به همراه نمایندگان مرکز بهداشت و اداره کل دامپزشکی استان از مرکز دفن پسماند شهر اراک بازدید نمودند. این بازدید که بیشتر متمرکز بر بحث حضور پرندگان مهاجر و طرح جهادی پالایش تالاب میقان جهت مبارزه با شیوع بیماری آنفلانزای حاد پرندگان صورت پذیرفت که درمیان این بازدید از کارخانه پردازش و پناه گاه حیات نیز دیدن به عمل آمد.