برگزاری مراسم قرعه کشی طرح تفکیک از مبدا

برگزاری مراسم قرعه کشی طرح تفکیک از مبدا با عنوان هرماه یک مسجد یک محله در مسجد الزهرا با حضور جمعی از نمازگزاران و اهالی خیابان هپکو. ۲۹ آذر