آموزش مدیریت پسماند ویژه دانش آموزان در دبستان رقیه - 14 آذر

سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک در راستای فرهنگ سازی ، آموزش مدیریت پسماند را از پایین ترین سطح دوره تعلیمی یعنی در مهد های کودک و مدارس ابتدایی انجام می دهد. کودکان به عنوان ابتدایی ترین مقطع جهت دریافت آموزش و نسبت به باقی سطوح از آموزش پذیری بیشتری برخوردار می باشند. در همین راستا عمده ترین سهم آموزش در این مقطع صورت خواهد گرفت. 16 آذر در مدرسه حضرت رقیه دوره آموزش مدیریت پسماند با حضور کارشناس آموزش سازمان در بین دانش آموزان برگزار شد و نکات اولیه در خصوص انواع پسماند و ضرورت جداسازی پسماند خشک از تر مورد توجه قرار گرفت.

برای مشاهده تصاویر بیشتر می توانید به کانال تلگرامی سازمان به آدرس https://t.me/modiriat_pasmand و یا اینجا را کلیک فرمایید.