ایمنی و بهداشت از اولویت‌های کار در حوزه خدمات شهری

علی وروانی فراهانی ریاست سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک از ضرورت پیگیری ایمنی در شعبات شب و روز مناطق خدمات شهری خبر داد و در این راستا عنوان کرد: با توجه به ضرورت پیگیری نکات ایمنی و رعایت بهداشت در شعبات شب و روز خدمات شهری با بازدید های مداوم از این شعبات و لیست برداری مشکلات و معضلات و پیگیری رفع موانع سعی در بهبود وضعیت کمی و کیفی وضعیت اجرای امور خدمات شهری داریم. وی در ادامه گفت: طی بازدیدی گروهی با حضور کاشفی مسئول hse سازمان به همراه تکلو مسئول ایمنی و بهداشت شهرداری مرکز و محمودی مدیر امور اداری سازمان و نمایندگان شرکت های خدمات شهری در مناطق ۳ و ۴ و ۵ ، شعبات شب و روز این مناطق بازدید صورت گرفت  در طی این بازدید لزوم تحویل گواهی صلاحیت ایمنی و لزوم هماهنگی کامل با واحد hse سازمان و خرید وسایل حفاظت فردی و رفع مشکلات و معضلات برگزاری جلسه توجیهی با کلیه پیمانکاران مورد تاکید قرار گرفت.