اجرای عملیات ضربتی ویژه منطقه سه خدمات شهری

اجرای عملیات ضربتی و جهادی نیروهای سازمان مدیریت پسماند در منطقه سه خدمات شهری با شستشو و نظافت معابر اصلی و فرعی سطح منطقه پاکسازی باغچه ها و امحاء پوسترهای تبلیغاتی غیر مجاز بر روی دیوار ها و ...

برای مشاهده تصاویر بیشتر می توانید به کانال تلگرامی سازمان به آدرس https://t.me/modiriat_pasmand و یا اینجا را کلیک فرمایید.