تجهیز پاکبانان در آستانه فصل سرما

29 December 0   1

قناتی سرپرست سازمان مدیریت پسماند از تحویل لباس های زمستانی به پاکبانان از اوایل آبان ماه امسال در راستای تجهیز فصل سرما خبر داد.

سرپرست سازمان مدیریت پسماند با اشاره به مطلب فوق افزود این امر با توجه به اهمیت موضوع و با در نظر گرفتن نکات ایمنی و اجرایی کار سالانه و با آغاز فصل سرما صورت می گیرد. وی همچنین عنوان کرد این لباس ها با کیفیت مناسب و مجهز به شبرنگ می باشند. لازم به ذکر است آبان ماه سال جاری پاکبانان خدوم کلیه مناطق به ماسک، لباس کار، چکمه، دستکش و بادگیر مجهز شدند.