موفق ترین سازمان شهرداری در حال حاضر مدیریت پسماند است

Posted by:admin

علی محصولی عضو شورای اسلامی کلانشهر اراک در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری در خصوص عملکرد این سازمان گفت: از جمله اقدامات و فعالیت های این سازمان می توان به نظافت و پاکیزگی شهری اشاره کرد که نسبت به سنوات گذشته محسوس تر بوده و طبق اسناد دریافتی از حوزه شکایات 137 شهرداری و بررسی های آماری به عمل آمده شفاف است که شکایات شهروندان از عدم نظافت و رسیدگی در خصوص فعالیت های مربوط به سازمان در محله های سطح شهر نسب به گذشته کاهش چشمگیرتری داشته است.  و به جرات می توان گفت اگر بخواهیم در بین سازمان های تابعه شهرداری اولویت بندی کنیم یا نمره ای دهیم موفق ترین سازمان شهرداری در حال حاضر سازمان مدیریت پسماند است.

وی در ادامه گفت: در بحث تفکیک پسماند از مبدا تا کنون موفق عمل نکرده بودیم ،چون در بحث آموزش و فرهنگسازی نقاط ضعف بسیاری دیده می شد. اما اکنون می بینیم که با برنامه ریزی های به عمل آمده ای چون راه اندازی مدرسه همیار بازیافت، برگزاری همایش های تعاملی با سازمان محیط زیست و مرکز بهداشت، علی الخصوص آموزش در مدارس سطح شهر قطعا آینده خوبی در پیش است و امید می رود به همت مدیریت و تلاش پرسنل خدوم در موضوع پسماند، بیش از پیش برای پاکیزگی و حفظ محیط زیست شهر و شهروندان مفید عمل کنیم.