طرح تابستانه مدرسه همیار بازیافت سازمان مدیریت پسماند ویژه آموزش بانوان خانه دار از ابتدای خرداد 98 آغاز می شود

Posted by:admin in اخبار حوزه آموزش
15 May 0   0

حمید رضا قناتی سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک از آغاز طرح تابستانه مدرسه همیار بازیافت با هدف آموزش بانوان خانه دار خبر داد.

وی در این زمینه گفت: با پایان سال تحصیلی مدارس، تابستان فرصت مناسبی است تا از ظرفیت آموزشی مدرسه همیار بازیافت در ارتقا آگاهی بانوان خانه دار در زمینه مدیریت پسماند خانگی استفاده شود. وی افزود با توجه به نقش کلیدی بانوان در منزل و آموزش خانواده، از ابتدای خرداد ماه سال جاری تا پایان شهریور ماه، مدرسه همیار بازیافت آماده آموزش به بانوان محترم خواهد بود.