پیشرفت 95 درصدی ساخت مخزن مکانیزه زیر زمینی مخصوص پسماند شهری، توسط گروه اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک

به همت کارشناسان سازمان مدیریت پسماند و به منظور صرفه جویی در هزینه ها و استفاده از تجهیزات و منابع بومی، اولین نمونه مخزن مکانیزه زیر زمینی طراحی شده و در حال ساخت می باشد.

لازم به ذکر است طراحی و ساخت شاسی و باکس فلزی 95 درصد پیشرفت داشته است و در حال حاضر مراحل اخذ مجوزات و استعلام های مقتضی، طی می شود.

همچنین به زودی یک نمونه از این مخزن جهت بررسی نقاط قوت و ضعف در خیابان شهیدان جهان پناه نصب شده و به بهره برداری خواهد رسید.