آیین رونمایی از جمعه های کم زباله برگزار شد

Posted by:admin in اخبار حوزه آموزش
29 April 0   0

به مناسبت روز زمین پاک و با مشارکت سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک و موسسات مردم نهاد و دانشگاهی، روز جمعه ششم اردیبهشت از پویش جمعه های کم زباله در مراسمی در منطقه گردشگری گردو، رونمایی شد.

در این مراسم زندیه وکیلی، معاون هماهنگی و امور عمرانی استاندار، مهندس مرادی، سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری اراک، دکتر میرزایی، رییس سازمان محیط زیست استان، دکتر مهاجرانی، عضو هیئت علمی  دانشگاه و نماینده موسسات مردم نهاد به همراه سایر موسسات مردم نهاد و انجمن های دانشگاهی به معرفی پویش و تشویق شهروندان برای مشارکت در این پویش پرداختند.