نصب اولین مخزن مکانیزه زیرزمینی پسماند در استان مرکزی به اتمام رسید

 در اخبار حوزه فنی و اجرایی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک عملیات نصب اولین مخزن مکانیزه زیر زمینی پسماند استان اجرا شد.

این عملیات که از ابتدای صبح روز سیزدهم شهریور ماه با حفاری محل استقرار آغاز شده بود، ظرف مدت ۱۲ ساعت و با کار گذاری شاسی بتنی پیش ساخته و سازه فلزی آن در خیابان شهیدان جهانپناه به پایان رسید.

این سازه پس از مرحله تست نهایی به بهره برداری خواهد رسید.

از ویژگی های این مخازن می توان به قابلیت تفکیک از مبدا پسماندها، عدم ورود جانوران موذی همچون سوسک و موش به داخل مخازن، جلوگیری از دسترسی زباله گردها به مخازن مکانیزه، زیبایی سیما و منظر شهری، عدم ریزش شیرابه در سطح خیابان ها و ازبین رفتن بوی نامطبوع محیطی اشاره نمود.

شایان ذکر است اراک به عنوان سومین شهر کشور می باشد که طرح استقرار مخازن مکانیزه زیر زمینی را اجرایی نموده است.

Recent Posts

Leave a Comment

شروه کنید به نوشتن و دکمه اینتر را برای جستجو بزنید