ملاقات حضوری با سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک در روزهای سه شنبه

 در اخبار حوزه ریاست

ملاقات حضوری با سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک در روزهای سه شنبه هر هفته برای عموم شهروندان گرامی برقرار می باشد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک، جلسات ملاقات حضوری با حمیدرضا قناتی، سرپرست این سازمان به صورت هفتگی انجام می پذیرد.

این جلسات در روزهای سه شنبه هر هفته از ساعت ۱۵ الی ۱۷ در محل دفتر مدیریت سازمان برپا می گردد.

لازم به ذکر است افرادی که مایل به ملاقات با سرپرست سازمان می باشند تا روز دو شنبه میتوانند با مراجعه به واحد روابط عمومی، فرم درخواست ملاقات حضوری را دریافت نموده و در تاریخ مشخص شده برای ملاقات مراجعه نمایند.

Recent Posts

Leave a Comment

شروه کنید به نوشتن و دکمه اینتر را برای جستجو بزنید