لایروبی جداول و کانال های زیر سطحی که از ابتدای شهریور ماه آغاز شده است، همچنان ادامه دارد

 در اخبار حوزه فنی و اجرایی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک، با توجه به نزدیک شدن فصل پاییز و شروع بارندگی ها و اهمیت نظافت جوی ها و کانال های زیر سطحی، فعالیت لایروبی این کانال ها با قدرت و جدیت در حال انجام می باشد.

در همین راستا و به منظور افزایش سرعت و دقت انجام کار، به طور میانگین، روزانه ۹ گروه و اکیپ مخصوص انجام این کار در سطح شهر مشغول فعالیت بوده و امر لایروبی جداول و کانال های زیر سطحی را انجام می دهند.

شایان ذکر است که فعالیت اکیپ های اجرایی در مناطق پنجگانه شهری تا پایان لایروبی تمام کانال ها و نظافت کامل آن ها به صورت روزانه انجام می گیرد تا در زمان بارندگی ها شاهد کاهش سرعت جریان آب به علت انباشت زباله در این کانال ها نباشیم.
همچنین از شهروندان محترم تقاضا می شود که زباله ها و پسماندهای هرچند کوچک خود را در معابر و جداول سطحی رها ننموده زیرا این پسماندها با انتقال به کانال های زیر سطحی باعث انباشت رسوبات و در نتیجه مشاهده آبگرفتگی های سطحی می گردد.

در شهر اراک بالغ بر ۳۰ هزار متر کانال زیر سطحی وجود دارد که هزینه لایروبی آن ها سالانه در حدود ۱۰ میلیارد ریال می باشد.

Recent Posts

Leave a Comment

شروه کنید به نوشتن و دکمه اینتر را برای جستجو بزنید