در راستای اجرای طرح استقبال از ماه مهر در حال انجام می باشد

 در اخبار حوزه فنی و اجرایی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک، با توجه به نزدیکی فصل پاییز و آغاز به کار مدارس و تلاش برای فراهم کردن فضای مناسب آموزشی، فعالیت نیروهای خدمات شهری این سازمان در قالب ستاد استقبال از ماه مهر آغاز گشته و ادامه دارد.

از جمله این اقدامات می توان به شستشوی درهای ورودی، شستشوی تابلو ها، استقرار مخازن پسماند، شستشوی مخازن، مبارزه با حیوانات ناقل بیماری و نظافت و شستشوی معابر اطراف مدارس اشاره نمود.

Recent Posts

Leave a Comment

شروه کنید به نوشتن و دکمه اینتر را برای جستجو بزنید