تنها در ۵ ماه نخست سال بیش از ۴۰ هزار تن پسماند خانگی از سطح شهر اراک جمع آوری گردیده است

 در اخبار حوزه ریاست, اخبار حوزه فنی و اجرایی

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک خبر داد:

تنها در ۵ ماه نخست سال بیش از ۴۰ هزار تن پسماند خانگی از سطح شهر اراک جمع آوری گردیده است

حمید رضا قناتی سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک در خبری اعلام کرد که با توجه به آمار های موجود، در سطح شهر اراک، تنها در ۵ ماه ابتدایی سال ۹۸ بالغ بر ۴۰ هزار تن پسماند از منازل شهروندان، توسط عوامل اجرایی این سازمان جمع آوری گردیده است.

وی با اشاره به این موضوع افزود:
در این بین بیشترین سهم پسماندها را پسماند تر شهروندان تشکیل می دهد که در حدود ۴۰ هزار تن می باشد. همچنین میزان پسماندهای خشک جمع آوری شده در حدود ۱۲۳ تن است که در مقایسه با میزان پسماندهای تر بسیار ناچیز بوده و اهمیت توجه به آموزش و فرهنگسازی در زمینه تفکیک از مبداء پسماندها را نمایان می سازد.

قناتی همچنین در مورد پسماندهای عمرانی و عفونی اضافه کرد:
در مورد پسماندهای عمرانی این میزان در حدود ۱۴۰ تن و این عدد برای پسماندهای عفونی در حدود ۶۰۰ تن می باشد.

وی در ادامه با اشاره به جمعیت شهر اراک طبق آخرین سرشماری مرکز آمار ایران ادامه داد:
طبق آخرین سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۹۵ جمعیت اراک در حدود ۵۹۲ هزار نفر بوده و با توجه به میزان پسماند تر و خشک تولید شده، سرانه تولید پسماند توسط هر شهروند اراکی در حدود ۴۳۰ گرم در روز می باشد که با در نظر گرفتن سرانه کشور ( حدود ۶۰۰ گرم ) و جهان ( از ۲۵۰ تا ۳۰۰۰ گرم ) از وضعیت استانداردی برخوردار است.

سرپرست سازمان مدیریت پسماند در پایان ضمن تشکر از مردم برای همراهی با برنامه های این سازمان و نیز نیروهای زحمت کش پاکبان که به صورت شبانه روزی در حال خدمت رسانی به شهروندان شهر اراک می باشند از شهروندان تقاضا کرد با کاهش تولید، مدیریت و تفکیک از مبداء پسماندها، علاوه بر یاری رساندن به نیروهای سازمان مدیریت پسماند در انجام بهتر وظایف، به حفظ شهری پاکیزه و محیط زیستی پایدار کمک بنمایند.

روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک

Recent Posts

Leave a Comment

شروه کنید به نوشتن و دکمه اینتر را برای جستجو بزنید