با حضور معاونت خدمات شهری شهرداری اراک صورت پذیرفت

 در اخبار حوزه فنی و اجرایی

نظافت و پاکسازی میدان امام خمینی (ره) به صورت جهادی توسط نیروهای خدمات شهری سازمان مدیریت پسماند انجام شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک، صبح امروز عملیات جهادی پاکسازی میدان امام خمینی (ره) و محورهای اطراف آن به عنوان کمربندی ها و مبادی ورودی و خروجی شهر اراک انجام شد.

در این عملیات که با نظارت عسگری معاون خدمات شهری، ساده وند مدیر امور شهر، لطیفی ناظر عالی و ناظران سازمان مدیریت پسماند شهرداری همراه بود تعداد ۶۰ تن از پاکبانان به همراه ۱ دستگاه خاور، ۴ عدد نیسان، ۲ دستگاه واترجت و یک دستگاه مخزن شور، از ساعت ۶ صبح به امر نظافت و پاکسازی میدان امام خمینی (ره) و محورهای واصله به این میدان پرداختند.

Recent Posts

Leave a Comment

شروه کنید به نوشتن و دکمه اینتر را برای جستجو بزنید