حذف ظروف مصرفی پلاستیکی بزرگترین خدمت به محیط زیست

سعید نادری نایب رئیس شورای اسلامی کلانشهر اراک در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک در خصوص جایگزینی کیسه های پارچه ای به جای کیسه پلاستیکی...

سازمان مدیریت پسماند دارای برنامه است

طوفان محمدی رییس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی کلانشهر اراک در گفتگو با روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند در خصوص...

پیشرفت ۹۵ درصدی ساخت مخزن مکانیزه زیر زمینی مخصوص پسماند شهری، توسط گروه اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک

به همت کارشناسان سازمان مدیریت پسماند و به منظور صرفه جویی در هزینه ها و استفاده از تجهیزات و منابع بومی، اولین نمونه مخزن مکانیزه زیر زمینی طراحی شده و در حال ساخت می باشد.

شروه کنید به نوشتن و دکمه اینتر را برای جستجو بزنید