سازمان پسماند در حوزه آموزش عملکرد بسیار خوبی دارد

محمد عسگری سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری اراک در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار روابط‌عمومی سازمان مدیریت پسماند در خصوص عملکرد این سازمان گفت...

تفکیک از مبدا پسماندها باید به عنوان یک فرهنگ نهادینه شود

ایرج رضایی رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی کلانشهر اراک در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند در خصوص طرح جایگزینی کیسه پارچه ای به جای کیسه پلاستیکی...

حذف ظروف مصرفی پلاستیکی بزرگترین خدمت به محیط زیست

سعید نادری نایب رئیس شورای اسلامی کلانشهر اراک در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک در خصوص جایگزینی کیسه های پارچه ای به جای کیسه پلاستیکی...

سازمان مدیریت پسماند دارای برنامه است

طوفان محمدی رییس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی کلانشهر اراک در گفتگو با روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند در خصوص...

سازمان مدیریت پسماند در فعالیت هایی که بصورت سمعی و بصری از آن دیده شده بسیار مثبت عمل نموده است

حامد آجرلو عضو شورای اسلامی شهر اراک طی یک نشست صمیمی با خبرنگار وب سایت رسمی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک در خصوص عملکرد این مجموعه گفت: این سازمان در راستای رسیدن به اهداف زیست محیطی [...]

ترویج استفاده از کیسه های پارچه‌ای و جایگزین کردن آن‌ها به جای کیسه‌های پلاستیکی

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک در خصوص برگزاری طرح استفاده از کیسه های پارچه ای خرید به جای کیسه های پلاستیکی به مناسبت روز جهانی نه به پلاستیک گفت:

طرح تابستانه مدرسه همیار بازیافت سازمان مدیریت پسماند ویژه آموزش بانوان خانه دار از ابتدای خرداد ۹۸ آغاز می شود

حمید رضا قناتی سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک از آغاز طرح تابستانه مدرسه همیار بازیافت با هدف آموزش بانوان خانه دار خبر داد.

شروه کنید به نوشتن و دکمه اینتر را برای جستجو بزنید